post

Pierwsza pomoc – szkolenia

Życie jest na tyle nieprzewidywalne, że tak naprawdę nie wiemy kiedy staniemy się uczestnikami, czy być może świadkami różnego typu zdarzeń losowych mających bardziej lub mniej znaczący wpływ na zdrowie lub życie człowieka. W sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ważne, aby wszystkie osoby biorące w nich udział bądź też będące ich świadkami wiedziały jak się zachować na miejscu zdarzenia.

Read More

post

BHP

Co oznacza skrót BHP? Jest to Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, czyli wszelkie przepisy określające odpowiednie warunki do pracy na określonych stanowiskach. Przykładowo przy pracy biurowej mamy określone normy dotyczące np. prawidłowego ustawienia komputera i biurka względem niego, czy usadzenia pracownika na dobrym, ergonomicznym krześle.

Read More

post

Jaki jest cel szkoleń BHP?

Zarówno kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, jak i zakres szklenia bhp obejmują zagadnienia ściśle związane z metodami postępowania w określonych sytuacjach, czyli w czasie wypadku nie tylko w miejscu pracy, ale także na przykład na ulicy. Szkolenia bhp dla osób indywidualnych są dostosowane do europejskich standardów i zapewniają najlepsze przygotowanie do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia życia.
Read More

post

Szkolenia bhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy to temat niezwykle ważny szczególnie w kontekście podejmowania zatrudnienia. W każdym zakładzie pracy pracownik przed podjęciem pracy ma obowiązek przejścia kursu BHP. Zazwyczaj w zakładzie zatrudniona jest specjalna osoba która zajmuje się szkoleniem pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Read More

post

Szkolenia pracownicze

Poszukiwanie pracy należy chyba do najbardziej stresujących zajęć.
Gazety i portale są pełne ogłoszeń, ale czasem wymagania pracodawcy są co najmniej kuriozalne. Młody wiek i duże doświadczenie stoją na pierwszym miejscu.
Jednak, gdy już się uda dostać wymarzoną posadę, pracodawca jest zobowiązany wysłać nas na parę przydatnych kursów. Jednym z nich jest kurs pierwszej pomocy.

Read More

post

Niezbędne szkolenia do umowy o pracę

Decydując się na nową pracę, zaraz po podpisaniu umowy zazwyczaj dostajemy skierowanie na przeprowadzenie badań zdrowotnych. Są to badanie niezbędne i wymagane do każdej umowy o pracę.
Jednak oprócz badań przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy, zaraz po rozpoczęciu pracy, z całą pewnością pracodawca skieruje nas na szkolenia bhp. Poznamy wtedy wszystkie zasady bhp, które panują w naszej firmie. Zostaną umówione sposoby reagowania na zagrożenia w przypadku pożaru, zadymienia budynku, czy w przypadku jakiejś większej katastrofy. Na szkoleniach są również omawiane zagadnienia związane z wypadkami w pracy i tym co obejmuje ubezpieczenie od takich wypadków, kiedy może być zastosowane. Read More